Problém s Arduino Mega 2560!!!
March 22, 2019 03:26AM
Chcem poprosiť o pomoc s Arduino Mega 2560. Keď som pred dvomi rokmi postavil tlačiareň Prusa Mendel prvý upload Sprintera do Arduina prebehol bez problémov a tlačiareň začala pracovať. Neskôr keď som ju chcel nakalibrovať začal mi program vypisovať nasledovnú hlášku "avrdude: stk500v2_getsync(): timeout communicating with programmer". A je to tak doteraz. Inak tlačiareň tlačí z Pronterface viac menej bez problémov akurát že v špatných rozmeroch.
Re: Problém s Arduino Mega 2560!!!
March 24, 2019 03:12PM
my issue has been solved!!
________________________
https://discord.software/ FetLife https://downloader.vip/itunes/
Re: Problém s Arduino Mega 2560!!!
March 26, 2019 03:56PM
ako?
Sorry, only registered users may post in this forum.

Click here to login