Electronics/nl

From RepRap
Revision as of 03:49, 7 May 2012 by Glenn (talk | contribs) (+ )
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

Waar zijn we?

Installeren van Arduino

Download de software via De officiële Arduino website, pak deze uit en installeer de drivers van Arduino (Windows). In Ubuntu linux zijn er geen extra drivers nodig, en is arduino ook te downloaden via het software center.

Wanneer je een 'echte' (MEGA, UNO, Duemillanove, Nano etc.) Arduino gebruikt hoef je niet nog een extra Sanguino uitbreiding te installeren bij Arduino.

--Lemio 19:52, 4 April 2012 (UTC) Op dit moment is de code op github nog niet compatible met Arduino 1.0, gebruik dus Arduino 23 of lager. Als het goed is wordt dit in de toekomst opgelost

Firmware compilen

Download de sourcecode vanuit github

Als Firmware kun je op dit moment het beste Sprinter gebruiken deze is solide, en continu in ontwikkeling. Download sprinter. Ga naar de sketch folder (De plek waar je Arduino bestanden worden opgeslagen, meestal in /home/jouwnaam/gekozennaam/ of C:/documents and settings/jouwnaam/gekozennaam/ . Deze plek heb je gekozen bij de eerste keer starten van Arduino), deze plek is ook te vinden in Arduino IDE via file > preferences. En pak de sprinter firmware daar uit.

Arduino IDE met het sprinter firmware configuratie bestand

Open of herstart nu Arduino en ga naar File > Sketchbook > kliment-Sprinter-52f7f30 > Sprinter . Je hebt nu de source code van je 3D-printer in beeld. Het belangrijkste gedeelte is de code onder Configuration.h, dit zijn namelijk de instellingen van je 3D-printer.

Probeer de code eens te compilen; dit betekend dat het programma wordt geschreven naar machinecode. Wanneer dit lukt klopt alles. Selecteer eerst de juiste hardware; via Tools > Board > Arduino MEGA (Of een ander type board, maar dan moeten er nog aanpassingen in de code worden gedaan...) Compilen doe je door op het meest linkse pijltje te klikken. Als het goed is verschijnt er in het onderste vak "Binary sketch size: 48178 bytes (of a 126976 byte maximum)" of iets soortgelijks.

Hieronder gaan we even door de code heen, het commentaar spreekt vaak voor zich. Maar soms is wat toelichting wel handig.

#ifndef CONFIGURATION_H
#define CONFIGURATION_H

// BASIC SETTINGS: select your board type, thermistor type, axis scaling, and endstop configuration

//// The following define selects which electronics board you have. Please choose the one that matches your setup
// MEGA/RAMPS up to 1.2 = 3,
// RAMPS 1.3/1.4 = 33
// Gen6 = 5, 
// Sanguinololu up to 1.1 = 6
// Sanguinololu 1.2 and above = 62
// Gen 7 @ 16MHZ only= 7
// Gen 7 @ 20MHZ only= 71
// Teensylu (at90usb) = 8
// Printrboard Rev. B (ATMEGA90USB1286) = 9
// Gen 3 Plus = 21
// gen 3 Monolithic Electronics = 22
// Gen3 PLUS for TechZone Gen3 Remix Motherboard = 23
#define MOTHERBOARD 33

Selecteer hier de electronica die je gebruikt; zoek dit op bij de (web)winkel waar je het gekocht hebt.

//// Thermistor settings:
// 1 is 100k thermistor
// 2 is 200k thermistor
// 3 is mendel-parts thermistor
// 4 is 10k thermistor
// 5 is ParCan supplied 104GT-2 100K
// 6 is EPCOS 100k
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01
#define THERMISTORHEATER 1
#define THERMISTORBED 1

Selecteer hier de thermistor die je gebruikt; zoek dit op bij de (web)winkel waar je het gekocht hebt.

//// Calibration variables
// X, Y, Z, E steps per unit - Metric Prusa Mendel with Wade extruder:
#define _AXIS_STEP_PER_UNIT {80, 80, 3200/1.25,700}
// Metric Prusa Mendel with Makergear geared stepper extruder:
//#define _AXIS_STEP_PER_UNIT {80,80,3200/1.25,1380}
// MakerGear Hybrid Prusa Mendel:
// Z axis value is for .9 stepper(if you have 1.8 steppers for Z, you need to use 2272.7272)
//#define _AXIS_STEP_PER_UNIT {104.987, 104.987, 4545.4544, 1487}

Dit zijn de belangrijkste instellingen om de bewegingen te calibreren; <videoflash>wAL9d7FgInk</videoflash>

//// Endstop Settings
#define ENDSTOPPULLUPS // Comment this out (using // at the start of the line) to disable the endstop pullup resistors
// The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins.
//If your axes are only moving in one direction, make sure the endstops are connected properly.
//If your axes move in one direction ONLY when the endstops are triggered, set [XYZ]_ENDSTOP_INVERT to true here:
const bool X_ENDSTOP_INVERT = false;
const bool Y_ENDSTOP_INVERT = false;
const bool Z_ENDSTOP_INVERT = false;

Selecteer hier hoe je endstops werken, false betekend --> printer mag bewegen mits endstops LOW zijn; true betekend, printer mag alleen bewegen wanneer endstops HIGH zijn.

// This determines the communication speed of the printer
#define BAUDRATE 115200
//#define BAUDRATE 250000

Deze waarde moet je onthouden voor je software (op de computer)

// Comment out (using // at the start of the line) to disable SD support:
#define SDSUPPORT

// Uncomment to make run init.g from SD on boot
//#define SDINITFILE

//Only work with Atmega1284 you need +1 kb ram
//#define SD_FAST_XFER_AKTIV

//-----------------------------------------------------------------------
//// STORE SETTINGS TO EEPROM
//-----------------------------------------------------------------------
// the microcontroller can store settings in the EEPROM
// M500 - stores paramters in EEPROM
// M501 - reads parameters from EEPROM (if you need reset them after you changed them temporarily).
// M502 - reverts to the default "factory settings". You still need to store them in EEPROM afterwards if you want to.
// M503 - Print settings
// define this to enable eeprom support
//#define USE_EEPROM_SETTINGS

// to disable EEPROM Serial responses and decrease program space by ~1000 byte: comment this out:
// please keep turned on if you can.
//#define PRINT_EEPROM_SETTING

//-----------------------------------------------------------------------
//// ARC Function (G2/G3 Command)
//-----------------------------------------------------------------------
//Uncomment to aktivate the arc (circle) function (G2/G3 Command)
//Without SD function an ARC function the used Flash is smaller 31 kb
#define USE_ARC_FUNCTION

//-----------------------------------------------------------------------
//// ADVANCED SETTINGS - to tweak parameters
//-----------------------------------------------------------------------

#ifdef SDSUPPORT
	#ifdef SD_FAST_XFER_AKTIV
		//Fast transfer chunk size (> 1024 is unstable, change at your own risk).
		#define SD_FAST_XFER_CHUNK_SIZE 1024
	#endif
#endif

//-----------------------------------------------------------------------
// For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1
//-----------------------------------------------------------------------
#define X_ENABLE_ON 0
#define Y_ENABLE_ON 0
#define Z_ENABLE_ON 0
#define E_ENABLE_ON 0

//Uncomment if you have problems with a stepper driver enabeling too late, this will also set how many microseconds delay there will be after enabeling the driver
//#define DELAY_ENABLE 15

//-----------------------------------------------------------------------
// Disables axis when it's not being used.
//-----------------------------------------------------------------------
const bool DISABLE_X = false;
const bool DISABLE_Y = false;
const bool DISABLE_Z = true;
const bool DISABLE_E = false;

//-----------------------------------------------------------------------
// Inverting axis direction
//-----------------------------------------------------------------------
const bool INVERT_X_DIR = false;
const bool INVERT_Y_DIR = false;
const bool INVERT_Z_DIR = true;
const bool INVERT_E_DIR = false;

//-----------------------------------------------------------------------
//// ENDSTOP SETTINGS:
//-----------------------------------------------------------------------
// Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN
#define X_HOME_DIR -1
#define Y_HOME_DIR -1
#define Z_HOME_DIR -1

//#define ENDSTOPS_ONLY_FOR_HOMING // If defined the endstops will only be used for homing

const bool min_software_endstops = false; //If true, axis won't move to coordinates less than zero.
const bool max_software_endstops = true; //If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below.


//-----------------------------------------------------------------------
//Max Length for Prusa Mendel, check the ways of your axis and set this Values
//-----------------------------------------------------------------------
const int X_MAX_LENGTH = 200;
const int Y_MAX_LENGTH = 200;
const int Z_MAX_LENGTH = 100;

//-----------------------------------------------------------------------
//// MOVEMENT SETTINGS
//-----------------------------------------------------------------------
const int NUM_AXIS = 4; // The axis order in all axis related arrays is X, Y, Z, E
#define _MAX_FEEDRATE {400, 400, 2, 45}    // (mm/sec)  
#define _HOMING_FEEDRATE {1500,1500,120}   // (mm/min) !!
#define _AXIS_RELATIVE_MODES {false, false, false, false}

#define MAX_STEP_FREQUENCY 30000 // Max step frequency


//-----------------------------------------------------------------------
//// Not used at the Moment
//-----------------------------------------------------------------------

// Min step delay in microseconds. If you are experiencing missing steps, try to raise the delay microseconds, but be aware this
// If you enable this, make sure STEP_DELAY_RATIO is disabled.
//#define STEP_DELAY_MICROS 1

// Step delay over interval ratio. If you are still experiencing missing steps, try to uncomment the following line, but be aware this
// If you enable this, make sure STEP_DELAY_MICROS is disabled. (except for Gen6: both need to be enabled.)
//#define STEP_DELAY_RATIO 0.25

///Oscillation reduction. Forces x,y,or z axis to be stationary for ## ms before allowing axis to switch direcitons. Alternative method to prevent skipping steps. Uncomment the line below to activate.
//#define RAPID_OSCILLATION_REDUCTION
#ifdef RAPID_OSCILLATION_REDUCTION
long min_time_before_dir_change = 30; //milliseconds
#endif

//-----------------------------------------------------------------------
//// Acceleration settings
//-----------------------------------------------------------------------
// X, Y, Z, E maximum start speed for accelerated moves. E default values are good for skeinforge 40+, for older versions raise them a lot.
#define _ACCELERATION 1000     // Axis Normal acceleration mm/s^2
#define _RETRACT_ACCELERATION 2000 // Extruder Normal acceleration mm/s^2
#define _MAX_XY_JERK 20.0
#define _MAX_Z_JERK 0.4
//#define _MAX_START_SPEED_UNITS_PER_SECOND {25.0,25.0,0.2,10.0}
#define _MAX_ACCELERATION_UNITS_PER_SQ_SECOND {5000,5000,50,5000}  // X, Y, Z and E max acceleration in mm/s^2 for printing moves or retracts


// Minimum planner junction speed. Sets the default minimum speed the planner plans for at the end
// of the buffer and all stops. This should not be much greater than zero and should only be changed
// if unwanted behavior is observed on a user's machine when running at very slow speeds.
#define MINIMUM_PLANNER_SPEED 2.0 // (mm/sec)

#define DEFAULT_MINIMUMFEEDRATE    0.0   // minimum feedrate
#define DEFAULT_MINTRAVELFEEDRATE   0.0

// If defined the movements slow down when the look ahead buffer is only half full
#define SLOWDOWN


const int dropsegments=5; //everything with less than this number of steps will be ignored as move and joined with the next movement

//-----------------------------------------------------------------------
// Machine UUID
//-----------------------------------------------------------------------
// This may be useful if you have multiple machines and wish to identify them by using the M115 command. 
// By default we set it to zeros.
#define _DEF_CHAR_UUID "00000000-0000-0000-0000-000000000000"//-----------------------------------------------------------------------
//// Planner buffer Size
//-----------------------------------------------------------------------

// The number of linear motions that can be in the plan at any give time
// if the SD Card need to much memory reduce the Values for Plannerpuffer (base of 2)
#ifdef SDSUPPORT
 #define BLOCK_BUFFER_SIZE 16
 #define BLOCK_BUFFER_MASK 0x0f
#else
 #define BLOCK_BUFFER_SIZE 16 
 #define BLOCK_BUFFER_MASK 0x0f
#endif 

//-----------------------------------------------------------------------
//// SETTINGS FOR ARC FUNCTION (Command G2/G2)
//-----------------------------------------------------------------------

// Arc interpretation settings:
//Step to split a cirrcle in small Lines 
#define MM_PER_ARC_SEGMENT 1
//After this count of steps a new SIN / COS caluclation is startet to correct the circle interpolation
#define N_ARC_CORRECTION 25

//-----------------------------------------------------------------------
//// HEATERCONTROL AND PID PARAMETERS
//-----------------------------------------------------------------------

//Testfunction to adjust the Hotend temperatur in case of Printingspeed
//If the Printer print slow the Temp is going to AUTO_TEMP_MIN
//At the moment this Value dont change the targettemp from the Hotend
//The result of this function is only send with the Temperaturerequest to the host
//#define AUTOTEMP 
#ifdef AUTOTEMP
  #define AUTO_TEMP_MAX 240
  #define AUTO_TEMP_MIN 205
  #define AUTO_TEMP_FACTOR 0.025
  #define AUTOTEMP_OLDWEIGHT 0.98
#endif

//// AD595 THERMOCOUPLE SUPPORT UNTESTED... USE WITH CAUTION!!!!

//// PID settings:
// Uncomment the following line to enable PID support. This is untested and could be disastrous. Be careful.
#define PIDTEMP 1
#ifdef PIDTEMP
//Sanguinololu 1.2 and above, the PWM Output Hotend Timer 1 is used for the Hardware PWM
//but in this Software use Timer1 for the Stepperfunction so it is not possible to use the "analogWrite" function.
//This Soft PWM use Timer 2 with 400 Hz to drive the PWM for the hotend
#define PID_SOFT_PWM

//Measure the MIN/MAX Value of the Hotend Temp and show it with
//Command M601 / Command M602 Reset the MIN/MAX Value
//#define DEBUG_HEATER_TEMP

//PID Controler Settings
#define PID_INTEGRAL_DRIVE_MAX 80 // too big, and heater will lag after changing temperature, too small and it might not compensate enough for long-term errors
#define PID_PGAIN 2560 //256 is 1.0 // value of X means that error of 1 degree is changing PWM duty by X, probably no need to go over 25
#define PID_IGAIN 64 //256 is 1.0 // value of X (e.g 0.25) means that each degree error over 1 sec (2 measurements) changes duty cycle by 2X (=0.5) units (verify?)
#define PID_DGAIN 4096 //256 is 1.0 // value of X means that around reached setpoint, each degree change over one measurement (half second) adjusts PWM by X units to compensate

// magic formula 1, to get approximate "zero error" PWM duty. Take few measurements with low PWM duty and make linear fit to get the formula
// for my makergear hot-end: linear fit {50,10},{60,20},{80,30},{105,50},{176,100},{128,64},{208,128}
#define HEATER_DUTY_FOR_SETPOINT(setpoint) ((int)((187L*(long)setpoint)>>8)-27) 
// magic formula 2, to make led brightness approximately linear
#define LED_PWM_FOR_BRIGHTNESS(brightness) ((64*brightness-1384)/(300-brightness))
#endif

// Change this value (range 1-255) to limit the current to the nozzle
#define HEATER_CURRENT 255

// How often should the heater check for new temp readings, in milliseconds
#define HEATER_CHECK_INTERVAL 500
#define BED_CHECK_INTERVAL 5000

// Comment the following line to enable heat management during acceleration
#define DISABLE_CHECK_DURING_ACC
#ifndef DISABLE_CHECK_DURING_ACC
 // Uncomment the following line to disable heat management during moves
 //#define DISABLE_CHECK_DURING_MOVE
#endif

// Uncomment the following line to disable heat management during travel moves (and extruder-only moves, eg: retracts), strongly recommended if you are missing steps mid print.
// Probably this should remain commented if are using PID.
// It also defines the max milliseconds interval after which a travel move is not considered so for the sake of this feature.
#define DISABLE_CHECK_DURING_TRAVEL 1000

//// Temperature smoothing - only uncomment this if your temp readings are noisy (Gen6 without EvdZ's 5V hack)
//#define SMOOTHING
//#define SMOOTHFACTOR 16 //best to use a power of two here - determines how many values are averaged together by the smoothing algorithm


//// Experimental watchdog and minimal temp
// The watchdog waits for the watchperiod in milliseconds whenever an M104 or M109 increases the target temperature
// If the temperature has not increased at the end of that period, the target temperature is set to zero. It can be reset with another M104/M109
//#define WATCHPERIOD 5000 //5 seconds

// Actual temperature must be close to target for this long before M109 returns success
//#define TEMP_RESIDENCY_TIME 20 // (seconds)
//#define TEMP_HYSTERESIS 5    // (C°) range of +/- temperatures considered "close" to the target one

//// The minimal temperature defines the temperature below which the heater will not be enabled
#define MINTEMP 5

//// Experimental max temp
// When temperature exceeds max temp, your heater will be switched off.
// This feature exists to protect your hotend from overheating accidentally, but *NOT* from thermistor short/failure!
// You should use MINTEMP for thermistor short/failure protection.
#define MAXTEMP 275

// Select one of these only to define how the nozzle temp is read.
#define HEATER_USES_THERMISTOR
//#define HEATER_USES_AD595
//#define HEATER_USES_MAX6675

// Select one of these only to define how the bed temp is read.
#define BED_USES_THERMISTOR
//#define BED_USES_AD595

//This is for controlling a fan to cool down the stepper drivers
//it will turn on when any driver is enabled
//and turn off after the set amount of seconds from last driver being disabled again
//#define CONTROLLERFAN_PIN 23 //Pin used for the fan to cool controller, comment out to disable this function
#define CONTROLLERFAN_SEC 60 //How many seconds, after all motors were disabled, the fan should run


//-----------------------------------------------------------------------
// DEBUGING
//-----------------------------------------------------------------------


//Uncomment this to see on the host if a wrong or unknown Command is recived
//Only for Testing !!!
//#define SEND_WRONG_CMD_INFO

// Uncomment the following line to enable debugging. You can better control debugging below the following line
//#define DEBUG
#ifdef DEBUG
 //#define DEBUG_PREPARE_MOVE //Enable this to debug prepare_move() function
 //#define DEBUG_MOVE_TIME //Enable this to time each move and print the result  
 //#define DEBUG_HEAT_MGMT //Enable this to debug heat management. WARNING, this will cause axes to jitter!
 //#define DEBUG_DISABLE_CHECK_DURING_TRAVEL //Debug the namesake feature, see above in this file
#endif

#endif

Software installeren

Nu heb je nog software voor op je computer nodig om met RepRap te kunnen communiceren; hier zijn verschillende versies van. De bekendste zijn:

Software instellen

ReplicatorG

In de map van replicatorG zit een mapje genaamd machines; open deze en open dan reprap.xml . Dit zijn de instellingen van de software. Zoek op klimentkip en kijk of de instellingen kloppen met je firmware; vooral de BAUDRATE. Waarschijnlijk klopt het gewoon...

		<name>Klimentkip (115200 Baud)</name>
		<geometry type="cartesian">
			<axis id="x" length="205" maxfeedrate="5000" stepspermm="31.496" endstops="min"/>
			<axis id="y" length="195" maxfeedrate="5000" stepspermm="31.496" endstops="min"/>
			<axis id="z" length="140" maxfeedrate="200" stepspermm="1133.858" endstops="min"/>
		</geometry>
		<tools>
			<tool name="Stepper-based extruder" type="extruder" material="abs" motor="true" floodcoolant="false" mistcoolant="false" fan="true" valve="false" collet="false" heater="true" stepper_axis="a" motor_steps="1000" heatedplatform="true" />
		</tools>
		<clamps></clamps>
		<firmware url="???" autoupgrade="false"></firmware>
		<help name="Gcode Help" url="http://reprap.org/wiki/Gcode"></help>
		<driver name="reprap5d">
		  <okAfterResend>true</okAfterResend>
		  <pulserts>false</pulserts>
		  <waitforstart enabled="false"></waitforstart>
		  <debugLevel>0</debugLevel>
		  <fived>true</fived>
		  <rate>115200</rate>
		</driver>
		<warmup>
		</warmup>
		<cooldown>
		</cooldown>

Nu kun je replicatorG openen en hem laten verbinden met je printer.

Printrun

Bij Printrun hoeft niet van te voren ingesteld te worden; in principe moet die meteen werken, de baudrate kan in het programma zelf worden aangepast.

Succes?

Wanneer jij je printer aan de praat hebt kun je dan in deze database je instellingen delen;

Gerelateerde artikelen