G-code/pl

From RepRap
Revision as of 07:00, 29 January 2019 by Edlab (talk | contribs)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

G code to język zapisu poleceń dla urządzeń sterowanych numerycznie (CNC).

Został przyjęty jako standard przez liczne organizacje, w tym z Międzynarodową Organizacją Normalizacyjną (ISO) ISO 6983 i Niemiecki Instytut Normalizacyjny (DIN) DIN 66025, w Polsce standard definiują Polskie Normy: PN-73M-55256, PN-93/M-55251[2].