RepRap/cs

From RepRap
Revision as of 11:05, 30 July 2011 by Stana (talk | contribs)
Jump to: navigation, search

RepRap je free desktop 3D tiskárna schopná tisku plastických 3D objektů. A jelikož je RepRap složen z mnoha takových plastových součástek, může být pokládán za sebe-replikující stroj. To znamená, že pokud máte RepRap, můžete tisknout velké množství užitečných věcí, včetně součástek na stavbu dalšího RepRapu, třeba pro kamaráda...

RepRap je open-source komunitní projekt, to znamená, že každý si může vlastní RepRap postavit, vylepšit ho a svá vylepšení vrátit zpět komunitě.

Toto je česká verze originálního webu RepRap.org, která by měla zašťitovat českou komunitu.


- Josef Průša
Převzato z: www.reprap.cz