The RepRap Object Library/nl

From RepRap
Revision as of 15:29, 4 January 2015 by Glenn (talk | contribs) (catchg)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


May contain scaffolding.
This page may contain "scaffolding" - mediawiki text from the Example page that may not need to be there. It may help to delete the parts that you don't need. (more details)

Files! worden snel gepubliceerd!

Er zijn nog niet zoveel RepRap CAD en STL file. We werken er aan; als je nieuwsgierig bent en wil helpen, wordt dan lid van de mailing lijst:


http://lists.reprap.org/mailman/listinfo/library-gnomes

Dated Material

The RepRap Object Library: Things to Make using a RepRap

Shoe-closed.jpg
Beschikbare Files 
Download en print artefacten die al zijn ontwopren.
Uploaden Files 
Gebruik de "Upload file" commando in de "toolbox" links om moddelen beschikbaar te maken op deze site. Om een pagina te maken, enter de url in de addressbalk in je browser.
Gewenste Artefacten 
Suggesties voor zaken die een RepRap zou kunnen printen.
Aanbevolen File Formaten 
Elke 3D object file format, of zelfs een servertschets is welkom, maar er zijn een aantal file formation die beter werken met een RepRap.
Software Tools 
Software programma's voor het creeren en verifieren van RepRap modellen.

Zie ook