Изработване на РепРап принтер

From RepRap
Jump to: navigation, search

Как да си направим РепРап принтер?

Като изпълним следните стъпки:

  1. Изтегляне и инсталиране на компютърния софтуер РепРап
  2. Изработване на електрониката
  3. Инсталиране на фърмуер на контролерите
  4. Механично сглобяване
  5. Окабеляване
  6. Привеждане в действие

Първата стъпка е на доверие, но все пак софтуерът е с отворен код. Втората стъпка се изпитва чрез първата. Всяка следваща се утвърждава чрез предходните ѝ.

Материали, от които се разпечатва

Бг начинанието