Инсталиране на софтуера РепРап

From RepRap
Jump to: navigation, search
РепРап конзола

Оригинален вариант на английски

[ Списък на стъпките ] [ Следваща стъпка ]

Приготволения за зареждане от флашка

Инсталиране на РепРап върху USB флаш памет

Инсталиране на РепРап на компютър с операционна система

Операционна система: Дебиан Squeeze / Убунту Maverick Meerkat / производна

Страница за пакети със софтуера: https://edge.launchpad.net/~jmarsden/+archive/reprap

Команди за инсталиране на пакетите на Убунту:

sudo add-apt-repository ppa:jmarsden/reprap && sudo apt-get update
sudo apt-get -y install reprap-mendel-host reprap-mendel-electronics reprap-mendel-firmware reprap-mendel-mechanics reprap-utils

Добавяне на софтуера за зареждане на фърмуер в чипа на Сангуино (не е необходимо, ако вече е зареден):

sudo apt-get -y install arduino
sudo wget --continue --directory-prefix=/tmp http://sanguino.googlecode.com/files/Sanguino-0018r2_1_4.zip
sudo unzip -o /tmp/Sanguino-0018r2_1_4.zip Sanguino/* -d /usr/share/arduino/hardware

Команда за стартиране на програмата РепРап

reprap
РепРап


Следваща стъпка: Изработване на електрониката

Списък на стъпките