Triffid Hunter's Calibration Guide/fa

From RepRap
Jump to: navigation, search

راهنمای تنظیمات پرینترابزار های مورد نیاز:


1- ابزاری برای سنجش دقیق اندازه تا 100 میلی متر مثلا یک کولیس 2-ابزاری برای سنجش دقیق ابعاد با دقت نیم میلی متر. میتوانید از کولیس برای ااین منظور استفاده کنید. 3-