RepRap/bg

From RepRap
Revision as of 23:14, 1 December 2013 by Dgdwazzaaa (talk | contribs) (Bulgarian version of the front page.)
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search


Welcome to RepRap.org

<videoflash type="vimeo" align="right">5202148</videoflash>RepRap е първата в историята на човечеството самопроизвеждаща и репликираща се машина.

RepRap е във формата на free настолен 3Д принтер, които принтира пластмасови обекти. Тъй като много от частите на RepRap са направени от пластмаса и RepRap може да принтира тези части, RepRap може да се само репликира, като сам прави частите за себе си - части които всеки може да сглоби стига да има време, желание и ресурси. Всичко това също означава, че ако има един работещ RepRap - може да се принтират много полезни неща, или print цял друг RepRap за приятел...

RepRap е самопроизвеждаща и репликираща се машина, която е свободно достъпни и е в полза на всички. Ние използваме 3D печат (3D Printing) за да постигнем това, но ако имате други технологии, които могат сами да се репиликират и искате да ги направите свободно достъпни за всички, то тогава това място е също за вас.

Reprap.org е проект на общността , което означава, че сте свободни да правите модификации на повечето страници на този сайт, или още по-добре, да правите нови, свой страници. Нашият портал и страницата за ново развитие предлагат повече информация за това как да се включите в това начинание. Използвайте линковете от долу и ляво за да опознаете съдържанието на сайта. Ще намерите и съдържание преведено на други езици.

RepRap беше първият от евтин , и проекта RepRap беше този, които започна модерната 3Д революция. Този принтер е най-популярният измежду глобалното общество от Maker Community.

3D-printing-user-chart-bg.png
Източник: Moilanen, J. & Vadén, T.: Manufacturing in motion: first survey on the 3D printing community, Statistical Studies of Peer Production.


Семейство което използва един RepRap за да принтира 20 домашни продукта в една година (около 0.02% всички продукти) може да очаква спестявания от $300 до $2000:

"...неизбежния извод от това проучване е, че RepRap е икономичсти е икономически привлекателна инвестиция за едно средн Американско домакинството."

Източник: B.T. Wittbrodt et al., Life-cycle economic analysis of distributed manufacturing with open-source 3-D printers, Mechatronics.


Допълнителни линкове на Английски език.

About | RepRappable Objects | Community | Help and support


Builder.jpgАко искате да построите RepRap кликенте тук за детайли относно някой от най-популярните дезайни на принтери. Има и раздел наследство в края на информацията за нашите стари машини, така че можете да видите как проектите са се развили.20px-Exquisite-khelpcenter.png
Новини на Английски език


За пълна история вижте The Core Team Blog.

Вижте също Rep Rap Blog Aggregator и Planet Reprap - A RepRap blog aggregator.